Yeni Mp3Populyar
Daxil ol
Yeni Mp3Populyar
Keçər
Aydın Sani Keçər Mahnısı Yağardı ağ yağışlar, adam çaşıb qalardı, Bir az nəfəs verərdi, bir az həvəs alardı… Ümid var idi məndə, bulud tək intəhasız. Külək alıb apardı, adam gedib tapardı. Ləli-ləbin səfadə kim, badeyi-nabdən keçər, Badəpərəst gər onu görsə şərabdən keçər. Keçdi xəyalın, ey pəri, bu dili-dərdnakdən, Eylə ki, şahi-kamran mülki-xərabdən keçər. Dadın da bilmədim heç gözündəki o yaşın Soyuq-soyuq axardı, adam içib baxardı… Vəfa qapısı üçün, həqiqi canfədalıq Dəyişməyən açardı, adam açıb qaçardı. Ləli-ləbin səfadə kim, badeyi-nabdən keçər, Badəpərəst gər onu görsə şərabdən keçər. Keçdi xəyalın, ey pəri, bu dili-dərdnakdən, Eylə ki, şahi-kamran mülki-xərabdən keçər.
Əlavə et
Endir
4.51 mb
Bizə bildirin