Yeni Mp3Populyar
Daxil ol
Yeni Mp3Populyar
Hüzur Verin
Mənə bir kağız verin, qələm verin.... Aparın sevinci, dərdi-qəm verin.... Bəşərin qənimidir biganəlik... Gözü yaşlı kəslərə önəm verin... Mənə xoş qəza verin, qədər verin... Gül üçün tikanlara dəyər verin... Solub intizaridən könül bağı... O gül üzlüdən nola xəbər verin... Yetər, əhli-eşqə iztirab verin... Nə ki, yanlış etmisiz cavab verin... Nə qədər yetişməyib hesab günü... Biri-birinə indidən hesab verin... Mənə nə ağıl, nə də kamal verin... Nə nəsihət eyləyin, sual verin... Mənə bir hüzur verin rahatlaşım.... Yaşamaq üçün biraz macal verin.... Hədəfi itirmişəm, nişan verin... Ya da ki, özüm tapım, aman verin... Yol uzun, ömür qısa, çətin çatım... Kimə yalvarım biraz zaman verin... Birinə ümid verin, nicat verin... Bu həyat yolunda təlimat verin... Yıxılan ağaca balta vurmayın... Biri düşsə qaldırın, həyat verin... Demirəm ki, təxti-səltənət verin... Nə ziyan verin, nə mənfəət verin... Nə dedizsə bir nəticə vermədi... Daha başqalarına məsləhət verin...
Əlavə et
Endir
3.07 mb
Bizə bildirin